english | начало | детска лаборатория | зали | за контакт

Digital Spaces Living Lab

 
   
 

>> накратко

Дигиталните пространства са от една страна цифрови, виртуални или компютърно генерирани светове, а от друга - пространствата, които обитаваме, в които използваме дигитални медии и устройства.

Digital Spaces Living Lab (DSLL) е първата „жива лаборатория” в България, създадена в София през есента на 2008 г. от консорциум от фирми и академични партньори. Основният фокус на дейността на DSLL са дигиталните медийни технологии, услуги базирани на географска локация (location-based services) и услуги и приложения за умни градове (smart cities). От ноември 2008 г. Digital Spaces Living Lab е пълноправен член на European Network of Living Labs (ENoLL). DSLL създава една нова отворена среда за изследвания и иновации, като въвлича потребителите на различни дигитални медийни технологии в процеса на тяхното създаване.

Основните цели на Digital Spaces Living Lab са следните:

  • да помага на компютърни, медийни и комуникационни компании да тестват с реални потребители нови техни технологии и продукти, които са в етап на разработка
  • чрез DSLL Technology Incubator да подпомага нови идеи и start-up компании в областта на дигиталните медийни технологии, услугите базирани на локация и умните градове
  • да осигурява на стартиращи компании в областта на дигиталните медийни технологии достъп до уникална и специализирана инфраструктура и оборудване, които биха им помогнали по-бързо и по-добре да разработят техните продукти и услугите, които предлагат
  • да подпомага създаване и развитие на нови технологии и продукти, които комбинират основни технологии разработени от индустриалните и академични партньори
  • да създаде една общност - на живо и в интернет - от специалисти и неспециалисти, които се интересуват от такива технологии, както и да предостави място и форум, където тези хора могат да се срещат и да обсъждат своите идеи

Начините, по които DSLL въвлича и ангажира потребителите (членове на лабораторията и граждани) е чрез организиране на семинари - на живо и в интернет - да покаже най-модерни технологии и продукти, намиращи се в процес на разработка, както и чрез интерактивни системи да събере обратна информация за това как сегашните и бъдещи потребители използват тези технологии и продукти.

DSLL Technology Incubator беше създаден от DSLL през 2009г. за подпомагане и доразвиване на нови идеи, технологии и start-up компании в югоизточна Европа в областта на дигиталните медийни технологии, услуги базирани на географска локация и услуги и приложения за умни градове.

В началото на 2012г. беше създадена нова част на DSLL, която се казва KidsLab@DSLL, с фокус върху интерактивното обучение и игри за деца в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и дигиталните медии. Една от главните цели на Kids Lab е да позволи на децата да се докоснат и изследват някои от най-новите компютърни, комуникациионни и медийни технологии и да научат повече за тях играейки и пробвайки ги в специално създадени за целта реални и дигитални пространства.

Digital Spaces Living Lab, DSLL Technology Incubator и KidsLab@DSLL се координират и ръководят от Digital Spaces Living Lab Ltd.

 
       
  създаден от ablen © 2008 - 2015 Attentive Displays Ltd и Digital Spaces Living Lab Ltd Всички права запазени.