english | начало | детска лаборатория | зали | за контакт

Digital Spaces Living Lab

 
   
 

>> hilab лого семинар

лого на европейската 2009 г.Ползваемост на интерактивни системи


18 юни (четвъртък) 2009, 19.00 ч.
зала 409, корпус 1, Нов Български Университет

д-р Морис Гринберг
Директор
Hilab, Нов Български Университет

Ползваемостта на Уеб-базирани системи традиционно се свързва с класическото съдържание в Интернет – сайтове с текст, снимки, и аудио и видео файлове. Това състояние все повече се превръща в минало и отстъпва място на системи, с които потребителя взаимодейства все по интерактивно, участвайки в изграждането на интерфейса и неговата функционалност. Близкото бъдеще на Уеб-базираните системи в Европа и по целия свят се свързва с възможността за естествена много-модална комуникация, която допълва или замества напълно стандартните клавиатура и мишка. Примери за такава комуникация са говор, жестове, допир, очни движения и дори мисъл. Новите начини на взаимодействие с компютрите водят и до нови предизвикателства пред изследванията за ползваемост. Какви са тези предизвикателства и какви са методите, използвани за справяне с тях ще бъде темата на тази лекция.

rascalla

снимка на лектораМорис Гринберг е доктор по теоретична ядрена физика. От 1999 г. започва работа в областта на когнитивната наука в Централно- и източноевропейски център по когнитивна наука към Нов български университет. Научните му интереси са свързани с когнитивно моделиране в областта на взимането на решения, аналогия, памет и много-агентни системи както и с експерименти и моделиране в експерименталната икономика. Той участва в няколко европейски проекта - MindRaces, Rascalli, Welkom и Analogy – насочени към разбирането на човешките познавателни процеси и неговото приложение в изкуствени когнитивни системи като например роботи и интелигентни софтуеърни агенти. Преподава курсове по невронни мрежи, когнитивно моделиране, подхода на динамичните системи в когнитивната наука и др.

Презентация (PDF, 4.4MB, на български)

снимка от семинара снимка от семинара

снимка от семинараснимка от семинара

снимка от семинараснимка от семинара

снимка от семинара снимка от семинара

снимка от семинара снимка от семинара снимка от семинара

снимка от семинара снимка от семинара

снимка от семинара снимка от семинара

 

 
       
  създаден от ablen © 2008 - 2015 Attentive Displays Ltd и Digital Spaces Living Lab Ltd Всички права запазени.